NEWS.

公司动态

露骨料透水

发布时间

2017.09.21

                                                    露骨料透水

       人们生活和工业用水仍以地下水为主,使用露骨料透水混凝土对城市道路建设有很大帮助。露骨料透水混凝土对于生态环境的保护有很多优点:

(1)城市透水、透气面积可以有效增加,空气的热量和水分交换得到调节,缓解城市“热岛现象”。

(2)一定程度增大地表相对湿度,补充地下水资源,城市植物和土壤微生物的生存条件得到改善。

(3)道路排水更加方便。

(4)下雨时路面不会产生积水,提高了城市市民日常生活通行舒适性与安全性。


back